Jesteśmy aktywni – 2011

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KONTYNUUJE REALIZACJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO „JESTEŚMY AKTYWNI” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Od stycznia 2011r. do grudnia 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim trwa realizacja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Beneficjentami tegorocznej edycji projektu jest 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn. Spełniły one następujące warunki formalne: zamieszkiwanie na terenie gminy Ustronie Morskie, posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP w Kołobrzegu, lub nieaktywnej zawodowo, znajdowanie się w wieku aktywności zawodowej oraz korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS w Ustroniu Morskim. Dwoje uczestników, którzy brali udział w projekcie w roku 2010 kontynuuje swoje działania w tym roku, w związku z dalszą pracą socjalną z tymi osobami. Na czas trwania projektu uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW, pracą socjalną oraz wsparciem dochodowym, w postaci zasiłków celowych lub celowych zasiłków specjalnych,
z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym.

Udział w projekcie jak co roku jest bezpłatny.

W ramach tegorocznej edycji projektu GOPS w ramach aktywnej integracji realizuje następujące zajęcia:

  • szkolenie zawodowe: „Kelner – barman z elementami j. niemieckiego”

  • szkolenie zawodowe: „Fryzjerka – kosmetyczka + stylistka paznokci”

  • warsztaty psychologiczne

  • warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych

  • poradnictwo z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  • warsztaty z doradcą zawodowym.

W trakcie realizacji jest szkolenie zawodowe: „Kelner – barman z elementami j. niemieckiego”, w ramach którego 4 mężczyzn ukończyło zajęcia teoretyczne z zakresu: etyki i specyfiki zawodu kelner – barman, obsługi kas i urządzeń fiskalnych oraz podstaw języka niemieckiego. Przed nimi 80 godzin zajęć praktycznych w Ośrodkach wczasowych na terenie miasta Kołobrzeg lub Ustronia Morskiego.

6 kobiet pomyślnie ukończyło szkolenie zawodowe „Fryzjerka – kosmetyczka + stylistka paznokci”, w ramach którego nabyły wiedzę teoretyczną z podstaw fryzjerstwa, kosmetologii oraz stylizacji paznokci. Zajęcia praktyczne odbyły się w Instytucie Zdrowia i Urody „Gałązka Oliwna” w Kołobrzegu.

Od września rozpoczną się: warsztaty psychologiczne, warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych, poradnictwo z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz warsztaty z doradcą zawodowym.

Zobacz galerię zdjęć: